Vinnikova, L. Особливості гуманізації медичної освіти в медичних школах Великої Британії в XX сторіччі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 265-9, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-265-269.