Shevchenko, V. Розвиток спеціальної освіти в країнах Європи та Україні (порівняльний аспект). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 299-04, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-299-304.