Ashykhmina, N. Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 7-12, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-7-12.