Verhunova, V. Теоретико-методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 22-25, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-22-25.