Pankiv, L. Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 45-48, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-45-48.