Spilioti, O. Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 65-69, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-65-69.