Rostovska, Y. Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 115-20, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-115-120.