Dvornyk, Y. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 130-5, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-130-135.