Mykhaskova, M. Реалізація базових компетентностей у фаховій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 147-50, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-147-150.