Revenchuk, V. Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 163-7, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-163-167.