Rostovska, I. Мотивація музично-виконавської діяльності як характеристика спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 168-70, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-168-170.