Rastruba, T. Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 207-10, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-207-210.