Jiangan, Z. Педагогічні умови формування світоглядної культури майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, May 2019, pp 75-81, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-1-75-81.