Lipovetska, Y. Y. Основні аспекти когнітивного компонента мистецької компетентності майбутнього керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2019, pp 105-9, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-4-105-109.