Shcherbakova, K., N. Shcherbakova, і L. Makarenko. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, July 2020, pp 82-87, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-2-82-87.