Kachurynets, L. ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РЕПЕРТУАРУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИРИГЕНТА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, June 2020, pp 91-98, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-1-91-98.