Maksymenko, V. ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, June 2020, pp 99-07, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-1-99-107.