Zhelobytska, T. V. КОЛОКАЦІЯ ЯК МІНІМАЛЬНА ОДИНИЦЯ ПОБУДОВИ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Nov. 2020, pp 44-56, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-3-44-56.