Mikhailova, O. ПОДІЯ ЯК СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ УСВІДОМЛЕННЯ ВІДХИЛЕНОЇ ЖИТТЄВОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Nov. 2020, pp 83-91, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-3-83-91.