Pykhtina, N. НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ТА ЧИННИКИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2020, pp 25-32, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-4-25-32.