Bondarenko, Y. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2020, pp 68-75, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-4-68-75.