Kuziv, M., і I. Kuziv. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Apr. 2021, pp 76-83, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-1-76-83.