Nesterenko, S. ПОНЯТТЯ ‘ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ’ У ПАРАДИГМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, July 2021, pp 27-35, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-2-27-35.