Lyashenko, T. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, July 2021, pp 64-68, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-2-64-68.