Bondarenko, Y. ‘МОЗКОВИЙ ШТУРМ’ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Nov. 2021, pp 52-60, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-3-52-60.