Bondarenko, Y. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Mar. 2022, pp 33-42, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-4-33-42.