Moisieienko, Y. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Mar. 2022, pp 54-61, doi:10.31654/2663-4902-2021-PP-4-54-61.