Martyniuk, O. ПІДГОТОВКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, June 2023, pp 86-93, doi:10.31654/2663-4902-2023-PP-1-86-93.