Boiko, T. V. (2022). Об’єктивація концептосфери «духовні цінності» в романі В. Винниченка «Заповіт батьків». Література та культура Полісся, 104(19f), 117-131. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-19f-104-117-131