Boyko, N. I. 2022. «Фразеологічна об’єктивація інтенсивності як градуйованої семантичної категорії (Рецензія на монографію: Дідун Л. І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові: монографія. Київ: Наукова думка, 2019. 231 с.»). Література та культура Полісся 104 (19f), 180-83. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-19f-104-180-183.