Boyko, V. M. (2021) Графодеривація в українських рекламних текстах, Література та культура Полісся, 103(18f), pp 54-62. doi: 10.31654/2520-6966-2021-18f-103-54-62.