Bondarenko, A. Лінгвокультурні коди в контрастивному вимірі. Література та культура Полісся, Vol 101, no 16f, Jan. 2021, pp 107-1, doi:10.31654/2520-6966-2021-16f-101-107-117.