Boyko, V. M. Графодеривація в українських рекламних текстах. Література та культура Полісся, Vol 103, no 18f, Sept. 2021, pp 54-62, doi:10.31654/2520-6966-2021-18f-103-54-62.