Boyko, N. I. «Фразеологічна об’єктивація інтенсивності як градуйованої семантичної категорії (Рецензія на монографію: Дідун Л. І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові: монографія. Київ: Наукова думка, 2019. 231 с.»). Література та культура Полісся 104, no. 19f (Січень 10, 2022): 180-183. Accessed Серпень 12, 2022. https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/796.