https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/issue/feed Література та культура Полісся 2023-03-14T08:27:48+02:00 Grygoriy Samoylenko svit.lit@ndu.edu.ua Open Journal Systems <p><strong>Збірник засновано у 1990 р. проф. Г. В. Самойленком</strong><br>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.</p> <p><strong>Засновник:</strong> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.</p> <p><strong>Видавець:</strong> видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.</p> <p><strong>Проблематика:</strong> «Література та культура Полісся» є періодичним фаховим виданням в галузі філологічних наук (літературознавство, мовознавство, краєзнавство).</p> <p><strong>Періодичність виходу</strong>: 4 рази на рік.</p> <p><strong>Мова видання:</strong> українська, білоруська, російська, англійська та німецька.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2618-0022 (електронна версія), ISSN: 2520-6966 (друкована версія).</p> <p><strong>DOI журналу:</strong> https://doi.org/10.31654/2520-6966</p> <p>Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій, сприяє інтеграції філологічної науки України в світовий науковий інформаційний простір.<br>Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт та результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в науковому збірнику «Література та культура Полісся».<br>Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.</p>