Наукові видання Ніжинського державного університету імені Миколи гоголя

Журнали

 • Література та культура Полісся

  Збірник засновано у 1990 р. проф. Г. В. Самойленком
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.


  Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.


  Видавець: видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.


  Проблематика: «Література та культура Полісся» є періодичним фаховим виданням в галузі філологічних наук (літературознавство, мовознавство, краєзнавство).


  Періодичність виходу: 2 рази на рік.


  Мова видання: українська, білоруська, англійська та німецька.


  ISSN: 2618-0022 (електронна версія), ISSN: 2520-6966 (друкована версія).


  DOI журналу: https://doi.org/10.31654/2520-6966


  Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій, сприяє інтеграції філологічної науки України в світовий науковий інформаційний простір.
  Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт та результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в науковому збірнику «Література та культура Полісся».
  Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

 • Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

  Збірник засновано у 1996 р. проф. Є. І. Коваленко.


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»  № 17181-5951Р.


  Фахова реєстрація у ВАК України.


  Галузь науки: педагогіка, психологія.


  Періодичність видань: 4 випуски на рік.


  Мови видання: українська, білоруська, англійська, польська.


  Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.


  Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 року (додаток № 4) з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки).

 • Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

  Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) – це наукове видання з біологічних наук, засноване у 2023 році Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 25398-15338 Р від 20 січня 2023 р.


   


  Періодичність: 4 рази на рік.


  У науковому журналі висвітлюються актуальні питання біологічної науки.


  Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.


  До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.


  РУБРИКИ ЖУРНАЛУ


  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ  1. Ботаніка      2. Зоологія


         3.Біохімія         4. Фізіологія рослин  1. Нормальна та патологічна анатомія та фізіологія людини і тварин


  Мова публікації: українська, англійська.


  Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03790).


  Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 582 від 24.04.2024 року (додаток 2).