Наукові видання Ніжинського державного університету імені Миколи гоголя

Журнали

 • Література та культура Полісся

  Збірник засновано у 1990 р. проф. Г. В. Самойленком


  ISSN: 2618-0022 (Online)   ISSN: 2520-6966 (Print)


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.


  Висвітлення питань філології, історії та культури у тісному взаємозв’язку з загальноукраїнськими та міжнародними проблемами їх вивчення.


  Галузь науки: філологія, історія, культура України.


  Періодичність видань: 4 випуски на рік. З 2013 року збірник виходить двома серіями: «Філологічні науки» - 2 вип., «Історичні науки» - 2 вип., за загальною нумерацією збірника.


  Статті публікуються: українською, білоруською, російською, англійською та німецькою мовами.


  Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.


  Рішенням Атестаційної колегії від 30 червня 2015 р. та наказом МОН України від 13 липня 2015 р., № 747 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових видань, публікації яких зарахо- вуються до результатів дисертаційних робіт з історії.

 • Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

  Збірник засновано у 1996 р. проф. Є. І. Коваленко.


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»  № 17181-5951Р.


  Фахова реєстрація у ВАК України.


  Галузь науки: педагогіка, психологія.


  Періодичність видань: 4 випуски на рік.


  Мови видання: українська, білоруська, російська, англійська, польська.


  Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.


  Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 року (додаток № 4) з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки).