Поточний номер

№ 1 (2023): НАУКОВI ЗАПИСКИ. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за
заг. ред. В. І. Шейко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – № 1. – 93 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 11 від 01.06.2023 р.

Опубліковано: 2023-10-23

НОРМАЛЬНА І ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Переглянути всі випуски