Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) – це наукове видання з біологічних наук, засноване у 2023 році Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 25398-15338 Р від 20 січня 2023 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання біологічної науки.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування і відхиленнястатей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальністьнесе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

  1. Ботаніка       2. Зоологія

       3.Біохімія         4. Фізіологія рослин

  1. Нормальна та патологічна анатомія та фізіологія людини і тварин

 

Мова публікації: українська, англійська.

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03790).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 582 від 24.04.2024 року (додаток 2). 

Спеціальність: 091 Біологія та біохімія (галузь - біологічні науки).