1. Шейко В.І., д.б.н., професор, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – головний редактор.

 2. Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – заступник головного редактора.

 3. Гавій В.М., к.б.н., доцент, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – відповідальний секретар.

 4. Процькув Я., доктор габілітований, професор, департамент біології рослин, Інститут біології оточуючого середовища, факультет біології та наук про тварин, Університет природничих наук у Вроцлаві (Jarosław Proćków, Dr hab., prof. UPWr., Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences), м. Вроцлав (Польща).

 5. Вержхольська С., доктор філософії, департамент біології рослин, Інститут біології оточуючого середовища, факультет біології та наук про тварин, Університет природничих наук у Вроцлаві (Sylwia Wierzcholska, Dr, Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences), м. Вроцлав (Польща).

 6. Тулкан К., доктор габілітований, професор, факультет інженерії та прикладних технологій, Faculty of Engineering and Applied Technologies, Університет наук про життя «Король Михайло І» (Camelia Tulcan, Dr. hab., Professor, Faculty of Engineering and Applied Technologies, University of Life Sciences "King Michael I" from Timisoara), м. Тімішоара (Румунія).

 7. Гюрбюз М.Ф., доктор філософії, доцент, департамент біології, факультет науки та мистецтв, Університет Сулеймана Деміреля (Mehmet Faruk Gürbüz, PhD, Assistant Professor, Süleyman Demirel University, Arts and Science Faculty, Biology Department, Isparta), м. Іспарта (Туреччина).

 8. Давіташвілі Магда., д.б.н., професор, департамент природничих наук і інформаційних технологій, декан факультету точних і природничих наук, Телавський державний університет, м. Телаві (Грузія).

 9. Дерека Т.Г., д.пед.н., професор, Тренчанський університет імені Олександра Дубчека в Тренчині (Faculty of Healthcare, Alexander Dubcek University of Trencin), м. Тренчин (Словацька республіка).

 10. Весельський С.П., д.б.н., ст. науковий співробітник, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна).

 11. Кур’ята В.Г., д.б.н., професор, кафедра біологія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця (Україна).

 12. Омельчук О.В., к.п.н., доцент, кафедра здоров’язбережувальної освіти та фізичної рекреації, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ (Україна).

 13. Коцира А., доктор філософії, професор, керівник департаменту сільського господарства, Інститут харчування людини та сільського господарства, Університетський коледж прикладних наук (м. Хелм, Польща).