АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРОВ’ЯЧОГО ТА КОЗИНОГО МОЛОКА ЗБАГАЧЕНОГО НА РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ

  • R. Osypchuk магістр біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0007-2193-0839
  • O. Kuchmenko доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3021-8583
Ключові слова: вільнорадикальне окиснення ліпідів, коров’яче та козине молоко, житній та пшеничний екстракт, вітамін Е, загальна антиоксидантна активність

Анотація

Молоко є поширеним продуктом харчування різних груп населення. Воно має цілющі властивості за рахунок вмісту антиоксидантів, вітамінів та мікроеле[1]ментів, необхідних для нормального функціонування організму. Дослідження зі збагачення молочних продуктів рослинними екстрактами у наш час набуває важливого значення через високий вміст антиоксидантів у рослинних екстрактах та інтенсифікацію процесів окислення різних структурних компо[1]нентів молока: білків, ліпідів та вуглеводів. До таких процесів належить і перекисне окиснення ліпідів, що є комплексом ланцюгових реакцій, які протікають за участю активних форм кисню. Накопичення великої кількості продуктів окиснення призводить до швидкого псування продукту та втрати його цілющих властивостей. Для оцінки про- і антиоксидантного потенціалу використовують наступні показ[1]ники: вміст продуктів вільнорадикального окислення ліпідів і білків, SH-груп, аскорбінової кислоти, вітамінів Е, А і В2, активність каталази, супероксиддисму[1]тази, загальну антиоксидантну активність тощо. У статті продемонстровано, що загальна антиоксидантна активність житнього екстракту в нативному коров’ячому молоці у спонтанному, індукова[1]ному FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 29 %, 64 % та 70% порівняно з молоком без екстракту. Загальна антиоксидантна активність житнього екстракту в нативному козиному молоці у спонтанному, індукованому FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 46 %, 73 % та 83 % порівняно з молоком без екстракту. Загальна антиоксидантна активність пшеничного екстракту в коров’ячому молоці торгової марки "Селянське" (2,5 % жирності) у спонтанному, індукованому FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 30 %, 64 % та 91 % порівняно з молоком без екстракту. Вміст вітаміну Е в нативному козиному молоці є достовірно вищим (р < 0,05) порівняно з нативним коров’ячим молоком. Вміст вітаміну Е у водному житньому та пшеничному екстрактах достовірно не відрізнявся. Вміст вітаміну Е в нативному коров’ячому та козиному молоці при додаванні до них житнього та пшеничного екстрактів достовірно зростає (р < 0,05) порівняно з молоком без додавання екстрактів.

Посилання

References
1. Ahmed, T., Hossain, M. & Sanin, K.I. (2012). Global burden of maternal and child undernutrition and micronutrient deficiencies. Ann. Nutr. Metab, 61, 8–17 [in English].
2. Schmidhuber, J., Sur, P., Fay, K., Fay, K. (2018) The Global Nutrient Database: Availability of macronutrients and micronutrients in 195 countries from 1980 to 2013. Lancet Planet. Heatlh, 2, 353–368 [in English].
3. Spitsberg, V. L., Ivanov, L., Shritz, V. (2019) Recovery of milk fat globule membrane (MFGM) from buttermilk: effect of Ca-binding salts. J. Dairy Res, 86(3), 374–376 [in English].
4. Stobiecka, M., Król, J., Brodziak, A. (2022) Antioxidant Activity of Milk and Dairy Products. Animals (Basel), 12(3), 245 [in English].
5. Lushchak, V. I., Bahniukova, T. V., Lushchak, O. V. (2004) Pokaznyky oksydatyvnoho stresu. Tiobarbituraktyvni produkty i karbonilni hrupy bilkiv [Indicators of oxidative stress. Thiobarbituractive products and carbonyl groups of proteins]. Ukr. biokhim. zhurn. – Ukr. Biochim. Journal, 76(3), 136–141 [in Ukrainian].
6. Osypchuk, R. P., Kuchmenko, O. B. (2021) Biokhimichna kharakterystyka antyoksydantnoho potentsialu koroviachoho ta kozynoho moloka [Biochemical characteristics of the antioxidant potential of cow’s and goat’s milk]. Molodyi vchenyi. – Young Scientist, 11(99), 94-98 [in Ukrainian].
7. Doseděl, M., Jirkovský, E., Macáková, K., Krčmová, L.K., Javorská, L., Pourová, J., Mercolini, L., Remião, F., Nováková, L., Mladěnka, P. (2021) Vitamin C – Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination. Nutrients, 13(2), 615 [in Poland].
8. Roye, C., Bulckaen, K., De Bondt, Y., Liberloo, I., Van de Walle, D., Dewettinck, K., Courtin, C. M. (2020) Side-by-side comparison of composition and structural properties of wheat, rye, oat, and maize bran and their impact on in vitro fermentability. Cereal chemistry, 97(1), 20– 33 [in English].
9. Kuchmenko, O. B. (2012) Biokhimichni osoblyvosti funktsionuvannia ubikhinonu za patolohichnykh staniv orhanizmu [Biochemical features of the functioning of ubiquinone in pathological conditions of the body]. Кyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 19
Опубліковано
2023-10-23
Як цитувати
Osypchuk, R., & Kuchmenko, O. (2023). АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРОВ’ЯЧОГО ТА КОЗИНОГО МОЛОКА ЗБАГАЧЕНОГО НА РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ. Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 59-68. https://doi.org/10.31654/2786-8478-2023-BN-1-59-68

Інші статті автора: