ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УДАЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.)

  • L. Loban кандидат біологічних наук, доцентка кафедри біології Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7717-3602
Ключові слова: басейн, рослинні угруповання, екологічні режими, фітоіндикація

Анотація

Для оцінки ценотичного різноманіття і екологічних особливостей в середній частині басейну річки Удай було закладено еколого-ценотичний профіль через яружну систему біля с. Мільки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), завдовжки у 850 м. Вздовж профілю здійснено 9 геоботанічних описів за домінантною класифікацією. По профілю описано лісовий та лучний типи рослинності, а також перело[1]ги. Перелік представлених угруповань: Tilieto-Querceto-Carpinetum sparsiherbosum, Chamaecуtіsеtum (ruthenicае) melampyrosum (nemorosum), Anthoхanthеtum (оdoratі) рооsum (angustifoliaе), Роetum (angustifoliaе) еquisetоsum (arvense), Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), Роetum (angustifoliaе) daucоsum (carotaе), Роetum (angustifoliaе) daucоsо (carotaе)-stenactidоsum (annuaе), Роetum (angustifoliaе) trifoliоsum, Betuletum sparsiherbosum. За допомогою комп’ютерної програми ECODID отримано екологічні показники. Встановлено, що на найбільш вологих ґрунтах зростає угруповання асоціації T.-Q.-C. sparsiherbolosum (11,793 бала); на найменш вологих ґрунтах – Роetum (angustifoliaе) trifoliоsum (9,847 бала). Показники кислотності ґрунту (Rc) і трофності ґрунту (Tr) корелюють між собою: найвищими показниками Rc (9,322 бала) і Tr (8,172 бала) характеризується угруповання асоціації Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), а найменшими показниками Rc (6,890 бала) і Tr (6,184) – угруповання асоціації Betuletum sparsiherbosum. Найбільшим показником багатствa ґрунту сполуками мінерального азоту (Nt) (7,500), характеризується угруповання асоціації Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), що тісно пов’язано з найбільшими показниками кислотності ґрунту (Rc) і трофності ґрунту (Tr), якими характеризується угруповання. Найменший показник Nt (4,696 бала) характерний для угруповання асоціації – Chamaecуtіsеtum (ruthenicае) melampyrosum (nemorosum). Середній показник вмісту Nt коливається – 5,3 бала, а вміст карбонатів у ґрунті (Ca) становить 7,49 бала.

Посилання

References
1. Didukh, Y.P. & Shelyag-Sosonko, Yu.R. (2003). Heobotanichne raionuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukr. bot. zhurn. – Ukrainian botanical journal, 60 (1), 6–17 [in Ukrainian].
2. Didukh, Y.P. & Khomyak, I.V. (2005). Terytorialnyi rozpodil lisovykh ekosystem Slovechansko-Ovrutskoho kriazhu [Territorial distribution of forest ecosystems of the Slovechansko-Ovrutsky range]. Ukr. fitotsen. zbirnyk. – Ukr. phytocene collection. Sir. C, 23, 91– 106. Kyiv [in Ukrainian].
3. Didukh, Y.P. & Pliuta, P.G. (1994). Fitoindykatsiia ekolohichnykh faktoriv [Phytoindication of environmental factors]. Naukova dumka – Scientific opinion. Kyiv [in Ukrainian].
4. Loban, L.O. (2008). Rozpodil roslynnosti v zapovidnomu urochyshchi "Yary-porubu" v zalezhnosti vid ekolohichnykh faktoriv (Poltavska obl.) [Vegetation distribution in the protected tract "Yary-porubi" depending on ecological factors (Poltava region)]. Ekolohiia ta noosferolohiia – Ecology and noospherology, 19 (1–2), 142–144. Kyiv; Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
5. Khomiak, I.V. & Khomiak, D.I. (2012). Nova prohrama ekosystemolohichnoho monitorynhu «SIMARGL» [New ecosystem monitoring program «SIMARGL»]. Suchasni problemy ekolohii heoteknolohii – Modern problems of ecology and geotechnologies. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDTU [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2023-10-23
Як цитувати
Loban, L. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УДАЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.). Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 12-17. https://doi.org/10.31654/2786-8478-2023-BN-1-12-17