АБСОЛЮТНО ЗАПОВІДНИЙ РЕЖИМ У СТЕПОВИХ ЗАПОВІДНИКАХ: ОЧІКУВАННЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

  • H. Lysenko кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-6120-9241
Ключові слова: абсолютно заповідний режим, регуляційні заходи, флористичний та фітоценотичний моніторинг, зміна парадигми, заповідна справа

Анотація

Всі степові заповідники України мають у своєму складі ділянки повного невтручання у хід природних процесів (абсолютно заповідний режим використання). Незважаючи на певну умовність перебігу процесів саме вони є моніторинговими полями, що дозволяють прослідкувати основні напрямки та темпи змін резерватиних біогеоценозів. Прикро усвідомлювати, що проблема абсолютної заповідності може бути своєрідним Casus belli, що розділяє представників різних наукових шкіл, галузей знань та громадськості, не дозволяючи сконцентруватись над вирішенням стратегічної мети – збереження залишків Степу як цілісної природної та історичної системи. Разом з цим, особливу увагу слід приділяти розробці індивідуальних схем регуляційних заходів для кожного конкретного заповідного об’єкта, котрі повинні базуватись на результатах науково-обґрунтованих експериментів по сінокосінню, випасу та палам, які завжди супроводжували еволюцію степової біоти.

Посилання

References
1. Lysenko, H. (2006). Stepovyi menedzhment, yak zaporuka zberezhennia vydovoho ta tsenotychnoho riznomanittia roslynnoho pokryvu zapovidnykiv lisostepovoi ta stepovoi zon [Steppe management as a key to the preservation of the species and coenotic diversity of the plant cover of forest-steppe and steppe reserves]. Suchasni problemy heoekolohii ta ratsionalnoho pryrodokorystuvannia Livoberezhnoi Ukrainy – Modern problems of geoecology and rational nature management of Left Bank Ukraine. A.O. Kornus (Ed.). Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka [in Ukrainian].
2. Lysenko, H. (2008). Rezhymy zapovidannia u stepovykh zapovidnykakh Ukrainy: optymalni stratehiia i taktyka [Bequest regimes in steppe reserves of Ukraine: optimal strategy and tactics]. Znachennia ta perspektyvy statsionarnykh doslidzhen dlia zberezhennia bioriznomanittia – Significance and prospects of stationary research for the preservation of biodiversity. Lviv [in Ukrainian].
3. Lysenko, H. (2012). Upravlinnia ekosystemamy stepovykh zapovidnykiv: mynule, suchasne, maibutnie [Ecosystem management of steppe reserves: past, present, future]. Populiatsiina ekolohiia roslyn: suchasnyi stan, tochky rostu – Population ecology of plants: current state, growth points. Yu.A. Zlobin (Ed.). Sumy: Sumskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet [in Ukrainian].
4. Lysenko, H. & Kolomiichuk, V. (2015). Zapovidni stepy: absoliutno zapovidnyi rezhym chy upravlinnia stepovymy ekosystemamy [Protected steppes: completely protected regime or management of steppe ecosystems]. Ekolohichni nauky – Environmental sciences, 8, 166–174. O.I. Bondar (Ed.). Kyiv: DEA [in Ukrainian].
5. Osychniuk, V. (1979). Deiaki osoblyvosti zapovidnoho rezhymu u viddilenniakh Ukrainskoho derzhavnoho stepovoho zapovidnyka [Some features of the protected regime in the branches of the Ukrainian State Steppe Reserve]. Ukr. botan. zhurn. – Ukrainian botanical journal, 36, 4, 347–352 [in Ukrainian].
6. Tkachenko, V. (1992). Avtohenez stepiv Ukrainy [Autogenesis of the steppes of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s. Kyiv [in Ukrainian].
7. Tkachenko, V. (2004). Fitotsenotychnyi monitorynh rezervatnykh suktsesii v Ukrainskomu stepovomu pryrodnomu zapovidnyku [Phytocenotic monitoring of reserve successions in the Ukrainian Steppe Nature Reserve]. Kyiv: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian].
8. Tkachenko, V. & Havrylenko, V. (2007). Kryza rehuliuvannia ta efektyvnist rehuliuvalnykh zakhodiv u stepovykh zapovidnykakh [Regulatory crisis and effectiveness of regulatory measures in steppe reserves]. Visti BZ «Askaniia-Nova» – News of BZ "Askania Nova", 9, 5–20 [in Ukrainian].
9. Tkachenko, V., Heliuta, V., Henov, A., Lysenko, H. & Yarovyi, S. (2009). Pidsumky naturnoho pasovyshchnoho eksperymentu z vypasannia konei u Khomutovskomu stepu [Results of natural pasture experiment on grazing horses in the Khomutovsky steppe]. Ukr. botan. zhurn – Ukrainian botanical journal, 66, 1, 53–70 [in Ukrainian].
10. Clements, F. (1916). Plant succession: an analysis of the development of vegetation. Washington: Carnegie Institution of Washington [in English]

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2023-10-23
Як цитувати
Lysenko, H. (2023). АБСОЛЮТНО ЗАПОВІДНИЙ РЕЖИМ У СТЕПОВИХ ЗАПОВІДНИКАХ: ОЧІКУВАННЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 7-11. https://doi.org/10.31654/2786-8478-2023-BN-1-7-11