МОНІТОРИНГ ВИДІВ РОСЛИН ТА ГРИБІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПИРЯТИНСЬКИЙ» ТА СМАРАГДОВОГО ОБ’ЄКТУ № UA0000077

Ключові слова: червонокнижні види, Конвенції, Національний природний парк «Пирятинський»

Анотація

В статті досліджується флора національного природного парку «Пирятинський» та Смарагдового об’єкту № UA0000077. Досліджено: кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України; до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території регіону; до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування; до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES); до Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі; до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, що надає охоронний статус рослин та тварин в усьому світі (МСОП). Дослідження проводилися протягом 2012–2022 рр.

Посилання

References
1. Kovalenko, O.A. & Senchylo, O.O. (2008–2009). Roslyny natsionalʹnoho pryrodnoho parku "Pyryatynsʹkyy" pid okhoronoyu Chervonoyi knyhy Ukrayiny [Plants of the Pyryatinsky National Nature Park under the protection of the Red Book of Ukraine]. Visnyk Natsionalʹnoho naukovo-pryrodnychoho muzeyu Bulletin of the National Science and Nature Museum. No 6–7, P. 124–134 [in Ukrainian].
2. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Book of Ukraine. Plant world]. (2009). Globalconsulting [in Ukrainian].
3. Konventsiya pro okhoronu dykoyi flory ta fauny i pryrodnykh seredovyshch isnuvannya v Yevropi. Verkhovna Rada Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-sayt. [Convention on the Protection of Wild Flora and Fauna and Natural Habitats in Europe. Verkhovna Rada of Ukraine. Official website]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_032 [in Ukrainian].
4. Korotchenko, I.A. (1997). Stepova roslynnistʹ pivdennoyi chastyny Livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny. II. Klas Festuco-Brometea [Steppe vegetation of the southern part of the Left Bank Forest Steppe of Ukraine. II. Class Festuco-Brometea]. Ukr. phytocenol. zb. – Ukrainian phytocenological collection [in Ukrainian].
5. Litopys pryrody natsionalʹnoho pryrodnoho parku "Pyryatynsʹkyy" (2012). [Chronicle of the nature of the Pyriatyn National Nature Park] [in Ukrainian].
6. Chervonyy spysok MSOP. IUCN. Ofitsiynyy veb-sayt [IUCN Red List. IUCN. Official website]. URL: http://www.iucnredlist.org [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати