БІОІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТАВКА ЗАЗИМ’Є НА ТЕРИТОРІЇ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

Ключові слова: макрозообентос, забруднення води, біоіндикація, Ічнянський національний природний парк

Анотація

В статті представлений аналіз макрозообентоса одного з найбільших ставків на території важливого природоохоронного об’єкта Чернігівської області – Ічнянського національного природного парку. Надається інформація про основні групи тварин, що були виявлені під час досліджень фауни бентичної зони ставка Зазим’є, що розташований в заплаві річки Іченька, яка протікає по території ІНПП. Аналіз фауни надається на основі проб, що було взято на різних ділянках ставка. З’ясовано присутність в макрозообентосі представників 13 основних груп безхребетних тварин: плоскі черви, олігохети, п’явки, черевоногі молюски, двостулкові молюски, ракоподібні, павукоподібні (водні кліщі), клопи, жуки, личинки волохокрильців, личинки бабок, личинки довговусих двокрилих комах, личинки коротковусих двокрилих комах. Отримані результати використані для визначення якісного стану води методом біоіндикації. Як метод біологічної оцінки якості води було використано Індекс Вудивісса. Цей індекс використовується для дослідження водойм помірного поясу та дає оцінку їхнього стану за десятибальною шкалою. З’ясовано, що в макрозообентосі ставка Зазим’є відсутні личинки представників рядів Веснянки та Одноденки. Серед личинок комах ряду Волохокрильці було знайдено представників лише одного виду – Phryganea grandis. Всі ці дані свідчать про середній ступінь забруднення води в ставку, що досліджувався. На основі цього аналізу було визначено біотичний індекс ТВІ, що дорівнює 6. Цей біотичний індекс свідчить про екологічний стан води в ставку Зазим’є як помірно забруднений.

Посилання

References
1. Barinova, S. (2017). Essential and practical bioindication methods and systems for the water quality assessment. Int. J. Environ. Sci. Nat. Resour. Vol. 2, No 3. Art. 555588, P. 0079– 089. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555588 [in EU].
2. Birk, S., Bonne, W., Borja, A., Brucet, S., Courrat, A., Poikane, S., Solimini, A., van de Bund, W., Zampoukas, N. & Hering, D. (2012). Three hundred ways to assess Europe’s surface waters: An almost complete overview of Biologycal methods to implement the Water Framework Directive. Ecol. Indic. Vol. 18. P. 31–41. DOI: 10.1016/j.ecolind.2011.10.009 [in EU].
3. Pander J., Geist J. (2013). Ecological indicators for stream restoration success. Ecol. Indic. Vol. 30. P. 106–118. DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.01.039 [in EU].
4. Kaika, M. (2003) The Water Framework Directive: A new directive for a changing social, political and economic European framework. Eur. Plann. Stud. Vol. 11, No 3. P. 229–316. DOI: 10.1080/09654310303640 [in EU].
5. Karpjva, G., Zub, L., Melnichuk, V. & Procin, G. (2010). Ocinka ekologichnogo stan vodoimov metodom bioindikacii [Assessment of the ecological state of water bodies by the method of bioindication]. Beregani [In Ukrainian].
6. Malcev, V.I., Karpova, G.O. & Zub, L.M. (2011). Vivchennj jkosti void metodami bioindikacii [Determination of water quality by bioindication methods]. Kyiv [In Ukrainian].
7. URL: http://ichn-park.in.ua

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Pasichnyk, S., M. Bilyk, і O. Shulga. БІОІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТАВКА ЗАЗИМ’Є НА ТЕРИТОРІЇ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ. Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, Feb. 2024, pp 32-36, doi:10.31654/2786-8478-2023-BN-2-32-36.