Корекція негативної поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку засобами соціально­педагогічних і реабілітаційних ігор

  • N. P. Pykhtina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: негативна поведінка у дітей, педагогічна корекція, гра

Анотація

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, зроблені висновки про низьку ефективність сучасної практики корекції поведінкових відхилень у дітей
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку через недостатню акумуляцію фізіологічних, психо-вікових, соціальних та поведінкових особливостей дітей
віком 6–10 років і доводить пріоритетність ігрової діяльності щодо процесу корекції поведінкових відхилень та виховання у дітей означеної цільової групи
культури поведінки засобами гри. Розглянуто поняття "гра", "ігрова діяльність" та визначено пріоритетне місце ігор у корекції проблем здоров’я, поведінки, фізичного розвитку у дітей. Проаналізовані існуючі класифікації ігор та обґрунтована ефективність застосування двох великих категорії ігор: реабілітаційних та соціально-педагогічних відповідно до основних напрямків корекційної діяльності: оздоровчо-реабілітаційного та соціально-виховного. Встановлено доцільність використання реабілітаційних ігор для корекції фізичного здоров’я та розвитку, недоліків розвитку мовлення, психофізіологічних процесів пам’яті, уваги, уяви, мислення, попередження швидкої стомлюваності та зниженої працездатності. Обґрунтовано потенціал соціально-педагогічних ігор у корекції агресивності, імпульсивності, тривожності, нечесності, байдужості, потягу до негативних звичок; психолого-педагогічні можливості у вихованні працелюбності, старанності, ввічливості, чуйності, правдивості, доброзичливості, гуманності, колективізму, працелюбності у дітей.

Посилання

1. Artemova L. Hra i vykhovannia. Doshkilne vykhovannia. 1988. № 10. S. 4–5.
2. Bozhovych L. Y. Lychnost y ee formyrovanye v detskom vozraste. Moskva: Prosveshchenye, 1968. 464 s.
3. Vyhotskyi L. S. Problema psykholohycheskoho razvytyia rebenka. Vyhotskyi L. S.
Yzbrannye psykholohycheskye yssledovanyia / pod red. A. N. Leonteva, A. R. Luryia. Moskva: APNRSFSR, 1976. 136 s.
4. Dubohai O. D., Panhelov B. P., Frolova N. O., Horbenko M. I. Intehratsiia pizna­valnoi i ihrovoi diialnosti v systemi navchannia i vykhovannia shkoliariv. Kyiv, 2001. 151 s.
5. Dikhtiarenko Z. M. Vykhovannia napolehlyvosti uchniv zahalnoosvitnoi shkoly zaso­bamy ihrovoi diialnosti: metod. rekom. Kyiv: Nauk. svit, 2008. 41 s.
6. Kysla O. F. Korektsiina pedahohika: navch. posib. Kyiv: Kondor­Vydavnytstvo, 2014. 320 s.
7. Liutova E. K., Monyna H. B. Trenynh effektyvnoho vzaymodeistvyia s detmy. Sankt­Peterburh: OOO "Yzdatelstvo "Rech", 2001. 190 s.
8. Ovcharova R. V. Praktycheskaia psykholohyia v nachalnoi shkole. Moskva: TTs "Sfe­ra", 2001. 240 s.
9. Osnovy korrektsyonnoi pedahohyky / pod red. V. A. Slastenyna. Moskva: ASADEMIA, 2002. 272 s.
10. Osobennosty psykhycheskoho razvytyia detei 6–7­-letneho vozrasta / pod red.
D. B. Elkonyna, L. A. Venhera. Moskva: Prosveshchenye, 1988. 168 s.
11. Pykhtina N. P. Teoriia i metodyka ihrovoi diialnosti ditei: navch. posib. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2016. 267 s.
12. Shashyna V. P. Metodyka yhrovoho obshchenyia. Rostov­na­Donu: Fenyks, 2005. 288 s.

Переглядів анотації: 86
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Pykhtina, N. P. (2018). Корекція негативної поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку засобами соціально­педагогічних і реабілітаційних ігор. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 133-139. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-133-139