Поточний номер

№ 2 (2022): Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 2. 130 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 14 від 30.06.2022 р.

Опубліковано: 2022-12-13
Переглянути всі випуски