Фандрайзингова діяльність – підтримка розвитку інклюзивної освіти в Україні

  • S. B. Furdui кандидат педагогічних наук, доцент , завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Ключові слова: фандрайзинг, волонтер, доброволець

Анотація

У статті розглядається теоретичне осмислення понять: "фандрайзинг", "волонтер", "доброволець", "інклюзивна освіта", "діти з особливими потребами".
Розкриваються інноваційні підходи фандрайзингової діяльності. Міжнародні і вітчизняні доброчинні фундації й донорські організації. Сутність та роль волонтерського руху, волонтерів у проведенні ефективного фандрайзингу. Надано підходи реалізації фандрайзингових моделей роботи за кордоном. Теоретичне осмислення сутності фандрайзингу на основі досвіду досліджень науковців та аналізу фандрайзингових моделей і проектів за кордоном як підтримка у ефективному розвитку інклюзивної освіти в Україні. Головна мета фандрайзера – розробка комплексу дій, заходів, прийомів у поєднанні з ефективними методами. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що для розвитку фандрайзингу в Україні потрібно створити сприятливі умови як з боку держави, так і з боку суспільства. Належна міцність та сталість громадських організацій залежить від їх спроможності щодо отримання широкої соціальної підтримки громадського руху, волонтерів та донорів. Подоланню проблем з фандрайзингу може сприяти вивчення та впровадження зарубіжного досвіду з даної сфери, наприклад, закордонних інструментів фандрайзингу: проведення загальнонаціональних конкурсів, метою яких є заохочення та популяризація благодійності і меценатства; сприяння успішному розвитку фондів; оснащення комп’ютерних систем спеціалізованим програмним забезпеченням з фандрайзингу тощо. Важливим у цьому плані є поширення знань про його сутність та переваги серед громадян, поінформованість населення через проведення тренінгів, семінарів, конференцій, випуск інформаційних бюлетнів, впровадження дисципліни "Фандрайзинг" у систему освіти тощо. Сподіваємось, що зарубіжний досвід фандрайзингових проектів буде одним з ефективних шляхів розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Посилання

1. Zahalna deklaratsiia volonteriv, pryiniata na KhI konhresi Mizhnarodnoi asotsiatsii volonteriv. Prava liudyny: navch. posib. Kyiv: Prosvita, 2002. S. 67–80.
2. Ofitsiinyi sait Odeskoho derzhavnoho ekonohichnoho universytetu. URL: http://www.osenu.org.ua/.
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy: pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 2 hrud. 2010 r. № 2755­VI: tekst iz zmin. stanom na 1 sich. 2012 r. / M­vo yustytsii Ukrainy. Ofits. vyd. Kyiv:
Ukrpravinform, 2012. 455 s.
4. Pro volontersku diialnist: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2011. № 42. S. 435.
5. Seiko N. A. Formuvannia praktyko­oriientovanykh umin maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u protsesi vyvchennia kursu "Sotsialnyi fandraizynh". Pedahohichni nauky. 2016.
Vyp. 4 (86). S. 149–154.
6. Cherniavska O. V., Sokolova A. M. Fandraizynh: navch. posib. 2­he vyd., z dooprats. ta dopov. Kyiv: Alerta, 2015. 272 s.
7. seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_vi_152_45.pdf.
8. http://www.ussf.kiev.ua./activeproject/2/.
9. http://www.ussf.kiev.ua/.
10. Inkliuzyvna osvita dlia ditei z invalidnistiu v Ukraini URL: http: education­ inclusive.com.

Переглядів анотації: 47
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Furdui, S. B. (2018). Фандрайзингова діяльність – підтримка розвитку інклюзивної освіти в Україні. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 212-217. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-212-217