ВПЛИВ ГЕОХНОКЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

  • В. І. Шейко доктор біологічних наук, професор кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7932-4478
  • С. П. Весельський доктор біологічних наук, професор кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-9971-0333
Ключові слова: геохронокліматичні фактори, нейродинамічні функції, латентні періоди, функціональна рухливість нервових процесів

Анотація

Поява доступних швидкісних транспортних засобів (літаки, швидкісні потяги) дозволяють людини за достатньо короткий час долати великі відстані тим самим транзитно проходити декілька часових та кліматичних поясів. Досить швидка зміна часових поясів, кліматичних зон та географічної широти та довготи і створює комплексний вплив екзогенних та ендогенних факторів які формують адаптаційні зміни в фізіологічних системах людського організму. Проблема реалізації адаптаційних механізмів та реакцій живих систем в тому числі людського організму є досить актуальною для сучасної медико-біологічної галузі знань. Є незначна кількість публікацій, в яких містяться дані про вплив геохронокліматичних факторів на системного імунітету, а саме порушуються захисні функції неспецифічної ланки системного імунітету, в клітинній ланці системного імунітету спостерігалось зменшення лімфоцитарних клітин, гуморальна ланка системного імунітету характеризувалась зменшенням абсолютної кількості В-лімфоцитів та збільшенням концентрації IgG та IgА. Метою нашого дослідження стало вивчення стану показників нейродинамічних функцій під впливом гехронокліматичних факторів. В дослідженні прийняло участь 50 волонтерів, які було розподіллено на дві групи. Всі волонтери були практично здорові люди віком від 25 років до 45 років, які дали письмову згоду на участь в досліджені. Учасники дослідної групи подолали 6500 км за 8 годин та 40 хвилин, вилетівши літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» Україна i прилетіли до міжнародного аеропорту «Шоуду» м. Пекін Китайська Народна Республіка. Тривалість подорожі становила 14–15 годин, з урахуванням перетину часових поясів. Пекін розташований в мусонно-субтропічному поясі та в 8-му часовому поясі, а Київ розташований в помірно-континентальному кліматичному поясі та в 2-му часовому поясі. Різниця в часі між Києвом та Пекіном становить +6 годин. Для отримання інформації про нейродинамічні властивості ми використовували методику М. В. Макаренка. Робота виконувалась у відповідності до біоетичних норм. Отримані нами результати вказують на погіршення показників які характеризують стан нейродинамічних функцій під впливом геохронокліматичних факторів. Так збільшення латентних періодів ПЗРМ та РВ2-3 вказують на збільшення часу обробки подразників. Також виявлено погіршення стану функціональної рухливості нервових процесів про що свідчить збільшення часу який витрачався на проходження тесту.

Посилання

References
1. Vikipedia [Elektronij resurs] – dostup wikipedia.org/wiki/Kyiv wikipedia.org/wiki/Pekin [in Ukrainian].
2. Gelsinska dtklaracij Vsesvitnoi medichnoi asociacii (2008). «Etichni principi medichnih doslidgen za uchastj lydini u ykosti obekta doslidgen» ["Ethical principles of medical research involving a person as a research object"] document 990_005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/- laws/show/990_005 [in Ukrainian].
3. Zagalna deklaracij pro bioetiku ta prava lydini (2005). [General Declaration onBioethics and Human Rights]. Organizaciy Obednanih Nacii z pitan osviti, nauki I kulturi: viddil etiki nauki I tehnologii: stktor socialnih I gumanitarnih nauk. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/- 001461/146180r.pdf [in Ukrainian].
4. Makaremko M. V. (2006) Osnovi profesiynogo vidboru vijskovih specialnostei ta metodiki vivchennj individualnih psichofiziologichnih vidminnostii mig ljdmi [Basics of professional selection of military specialists and methods of studying individual psychophysiological differences between people] Kyiv Institut fiziologii im. Bogomolca – O. O. Bogomolets Institute of Physiology. 395 [in Ukrainian].
5. Makartnko M. V., Lizogub C. V., Kogemjko T. V., Chernenko N. P. (2011) Vikovi osoblivosti shvidkosti obrobri informacii u osib z riznim rivnem funkcionalnoi ruhlivisti ntrvovih pricesiv [Age-related features of information processing speed in individuals with different levels of functional mobility of nervous processes] Fiziol.gurnal – Physiological journal 57(1), 88-93 [in Ukrainian].
6. Makarenko M. V., Panchenko V. M. (2012) Sensomotorna reaknivnost u ljdei z riznimi vlastivostymi osnovnih nervnih procesiv [Sensorimotor reactivity in people with different properties of the main nervous processes] Vesnik nacionalnogo universiteta oboroni Ukraini – Herald of the National University of Defense of Ukraine 4(29):188-193 [in Ukrainian].
7. Poruchinska T. F., Pasichnjk I. F., Poruchinskii A. I. (2021) Ekologichna fiziologiy [Environmental physiology] Luck. Volinskii nacijnalnii univtrsitet smeni Lesi Ukrainki – Volyn National University named after Lesya Ukrainka. 272 с. [in Ukrainian].
8. Sobol E. V., Sheiko V. I. (2017) Geohronoklimatichni faktori ta ih moglivi naslidki u sucgasnomu suspilstvi [Geochronoclimatic factors and their possible consequences in modern society] Aktualni pitannj biologii ta medicine. materiali naukovoi konferencii – Current issues of biology and medicine: materials of scientific conference Sumy [in Ukrainian].
9. Sobol E. V., Sheiko V. I. (2018) Stan klitinnoi lanki sistemnogo imuniteta pid vplivom geohronoklimatichni faktori [The state of the cellular link of systemic immunity under the influence of geochronoclimatic factors] Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2018», V. 8 Przemyśl: Nauka i studia. Р. 97-100 [in Poland].
10. Sobol E. V., Sheiko V. I. (2018) Stan pokaznikov nespecefichnoi lanki sistemnogo imuniteta pid vplivom geohronoklimatichni faktori [The state of indicators of nonspecific and cellular links of systemic immunity under the influence of geochronoclimatic factors] naukova konferencij "Sogodennj biologichnoi nauki" – Scientific Conference "Today’s Biological Science" Sumy [in Ukrainian].
11. Filimonov V. I., Marakushin D. I., Tarasova K. V. (2022) Klinichna fiziologiy [Clinical physiology]. Kyiv: Medicine [in Ukrainian].
12. Sheiko V. I., Sobol E. V. (2018) Pokazniki gumoralnoi lanki sistemnogo imuniteta pid vplivom geohronoklimatichni faktori [Indicators of the humoral link of systemic immunity under the influence of geochronoclimatic factors] mignarodna naukovo-praktichna kjnferencij “Suchasni problem prirodnichih nauk: teorij, praktika, osvitbi innovacii” – International scientific and practical conference "Modern problems of natural sciences: theory, practice, educational innovations". Nizhin [in Ukrainian].
13. Sobol E. V., Sheiko V. H. (2018) The state of cellular link of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors. Naukoviy jurnal “Vianik problem biologii s medicini” – Scientific journal "Herald of Problems of Biology and Medicine" Poltava 2 (147). S.387-389. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 29
Опубліковано
2024-04-01
Як цитувати
Шейко, В., і С. Весельський. ВПЛИВ ГЕОХНОКЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3-4, Apr. 2024, pp 34-40, doi:10.31654/2786-8478-2023-BN-3-4-34-40.
Розділ
НОРМАЛЬНА І ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН