Формат вивантаження даних

  

Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. І. Шейко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – № 3–4. – 48 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Протокол № 10 від 29.02.2023 р.

Опубліковано: 2024-04-01