КРАНІОЛОГІЯ ПОХОВАНИХ У КРИПТІ XVII СТ. РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО КОСТЕЛУ СЕЛИЩА КЛЕВАНЬ

  • Ю. В. Долженко аспірант Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України https://orcid.org/0000-0001-9807-2835
  • О. П. Войтюк завідувач відділу археології та реставрації Рівненського краєзнавчого музею https://orcid.org/0000-0001-5005-5921
Ключові слова: фізична антропологія, Волинь, с. Клевань, Римо-католицький костел, Homo sapiens, морфологія, біологічний розвиток, ссавець, етнічна антропологія, філогенетика, расознавство, анатомія людини

Анотація

У статті вводяться в науковий обіг нові краніологічні дані, дається загальна характеристика чоловічим та жіночим похованням із селища Клевань Волині. На тлі суміжних етнічних груп України й Східної Європи, визначається відстань між окремими чоловічими серіями черепів ХІV–ХІХ ст. за допомогою багатовимірного канонічного та кластерного аналізу; з’ясовується місце похованих у крипті в системі краніологічних типів Східної Європи та фено-географічних антропологічних зон України. Антропологічні матеріали XVII ст. представлені переважно задовільно збереженими черепами. Загалом колекція мала й складається з 16 одиниць, серед них 10 чоловічих та шість жіночих черепів із с. Клевань. Черепи вимірювалися за повною краніометричною програмою з використанням стандартної методики Р. Мартіна, згідно з якою вказувалася нумерація ознак. Комп’ютерні програми для реалізації багатовимірного аналізу створили Б. О. та О. Г. Козінцеви 1991 р. В основу дослідження покладено принцип об’єктивності, було використано загальнонаукові (аналіз і синтез), антропологічні та статистичні методи. Відповідно до середніх значень краніометричних ознак чоловічу частину серії з крипти можна віднести до широколицього європеоїдного варіанту. В групі домінує брахікранний широколиций морфологічний варіант. Загалом чоловіча група належить до великої європеоїдної раси з ознаками певної мінімальної метисації, яка проявилася в брахікранному покажчику черепної коробки. За середніми квадратичними відхиленнями краніологічних ознак та їхніх індексів серія неоднорідна. За багатовимірним канонічним аналізом виявлено морфологічну та статистичну подібність досліджуваної чоловічої збірної групи XVII ст. з селища Клевань до міської серії з Ужгорода, сільської з Ратнева на Волині, а також з такими серіями як Леймані (Leimaņi) та Костел св. Марії Магдалени у Вроцлаві (Kościół Św. Magdaleny).

Посилання

References
1. Biriulina, O. & Dolzhenko, Yu. (2014). Istoryko-anthropologichnyi narys pro pokhovanykh u krypti luts’koyi Khrestovozdvyzhens’koyi (Brats’koyi) tserkvy [Historical-anthropological essay about the buried in the crypt of the Lutsk Cross Exaltation (Fraternity) Church]. Staryi Lutsk. Materialy X yuvileynoyi naukovoyi konferentsiyi «Lyubartivski chytannya» prysvyachenoyi 585-y richnytsi Z’yizdu yevropeys’kykh monarkhiv u Lutsku – Old Lutsk. Materials of the X Jubilee Scientific Conference «Lyubart Readings» dedicated to the 585th anniversary of the Congress of European Monarchs in Lutsk. Lutsk, 2014. P. 111–123 [in Ukrainian].
2. Biriulina, O. & Dolzhenko, Yu. (2014). Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: istoryko-anthropologichnyi narys pro pokhovanykh u krypti luts’koyi Khrestovozdvyzhens’koyi brats’koyi tserkvy [My Sinful Body is to be Buried and Interred in the Church: Historical-Anthropological Essay about those Buried in the Crypt of the Lutsk Cross Exaltation Fraternity Church]. Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne – Zamojsk-Volyn Museum Notebooks. Zamosc – Luts’k. № VI. P. 35–52 [in Ukrainian].
3. Voytiuk, O.P. & Dolzhenko, Yu.V. (2020). Roboty u krypti rymo-katolyts’koho Blahovisnens’koho kostelu v selyshchi Klevan’ [Works in the Crypt of the Roman Catholic Annunciation Church in the Village of Klevan]. Naukovi zapysky Rivnens’koho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu – Scientific notes of the Rivne Regional Museum of Local Lore, XVIII, 21–25 [in Ukrainian].
4. Denisova, R.Ya. (1977). Etnohenez latyshy (po dannym kraniolohii) [Ethnogenesis of the Latvians (Based on Craniology Data)]. Riga [in Russian]
5. Dolzhenko, Yu.V. (2014). Kraniolohiiia pokhovanykh pid Kafedralnym kostelom Sv. Petra i Pavla u Luts’ku v XVII–XX st. [Craniology of Buried Humans Under St. Peter and Paul Cathedral in Lutsk in XVII–XX Centuries]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: istoriia – Scientific Notes of the Ternopil National Pedagogical University Named after Volodymyr Hnatiuk. Series: History, 2 (1), 7–25 [in Ukrainian].
6. Dolzhenko, Yu.V. (2015). Kraniolohichni materialy XV–XVI st. iz rozkopok s. Ratniv [Craniological Materials of the XV–XVI Centuries from the Excavations of the Village of Ratniv]. Novi doslidzhennia pamyatok kozats’koyi doby v Ukrayini – New research of Monuments of the Cossack Era in Ukraine, 24, 176–179 [in Ukrainian].
7. Dolzhenko, Yu.V. (2020). Cholovicha vybirka pokhovan’ XVI–XIX st. terytorii Volyni (za danymy kraniolohii) [Male Sample of Burials of the 16th –19th Century from Volyn (according to Craniology)]. Litopys Volyni – Chronicle of Volyn, 22, 7–18. https://doi.org/10.32782/2305- 9389/2020.22.01 [in Ukrainian].
8. Dolzhenko, Yu. & Zlatohors’kyy, O. (2016). Antropolohichni materialy XIV–XV st. z rozkopok u s. Ratniv [XIV–XV Centuries’ Anthropological Materials from Excavation in the Village of Ratniv]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific Notes of the Ternopil National Pedagogical University Named after Volodymyr Hnatiuk. Series: History, 1 (4), 11–22 [in Ukrainian].
9. Dolzhenko, Yu. & Mazuryk, Yu. (2015). Kraniolohiiia naselennia Luts’ka XVII–XX st. [Craniology of Lutsk’ Population of XVII–XX Centuries]. Ukrayinskyi istorychnyi zbirnyk – Ukrainian Historical Collection, 18, 368–386 [in Ukrainian].
10. Dolzhenko, Yu.V. & Moizhes, V.V. (2022). Kraniolohiiia ta statevo-vikova kharakterystyka pokhovan’ druhoyi polovyny XIV–XVII st. z tserkvy Uzhhorods’koho zamku [Craniology and Sex-Age Characteristics of the Uzhhorod Castle Church Burials of the Second Half of 14th – 17th Centuries]. Naukovyi visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriia «Istoriia» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series «History», 1 (46), 228–264. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257842 [in Ukrainian].
11. Dolzhenko, Yu.V. & Pryshchepa, B.A. (2015). Kraniolohiiia pokhovanykh u Rymo-katolyts’komu kosteli sv. Antoniia mista Rivnoho XVI–XVII st. [Craniology of Those Buried in the Roman Catholic Church of St. Anthony in Rivne of the XVI–XVII Centuries]. Arkheolohichni studiyi Mezhybizh – Archaeological studies of Mezhybizh, 4, 7–16 [in Ukrainian].
12. Pryshchepa, B. & Pozikhovs’kyy, O. & Tkach, V. & Chekurkov, V. (2009). Arkheolohichni rozkopky v tsentral’niy chastyni m. Rivne [Archaeological Excavations in the Central Part of the City of Rivne]. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukrayini. 2006–2007 – Archaeological research in Ukraine. 2006–2007. Kyiv: Akademperiodyka. P. 285–289 [in Ukrainian].
13. Svyeshnykov, I. (2008). Bytva pid Berestechkom [Battle of Berestechko]. Rivne [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2024-04-01
Як цитувати
Розділ
НОРМАЛЬНА І ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН